Beimnet Abraha

Specialist i allmänmedicin
Telefon: 08- 509 30 336

Telefon tid: Varje vardag mellan 15:00- 15:30.