Covid 19 vaccin information

Nyttan med vaccin

 • Att smittas av sjukdomen covid-19 och riskera svår sjukdom är en mycket allvarlig risk, särskilt för äldre personer över 65 år.
 • Vaccin är det effektivaste sättet att undvika att bli allvarligt sjuk eller dö i covid-19.
 • Det är viktigt att så många som möjligt vaccinerar sig så fort som möjligt. Både för att skydda sig själva men också för att bidra till minskad risk för smittspridning. Det är så vi kan nå slutet av pandemin.
 • Varje vaccination är ett steg mot att kunna återgå till ett liv utan de restriktioner som råder just nu.

Alla vacciner är godkända och säkra

 • Alla vaccin som Region Stockholm erbjuder är godkända av Läkemedelsverket och den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Alla vacciner ger ett bra skydd när du har fått samtliga doser.
 • Vaccin är mycket säkra läkemedel. Kraven är höga och alla vacciner har testats på flera olika sätt och på många personer innan de börjar användas av stora grupper människor.
 • Alla vacciner skyddar effektivt mot sjukdomen samt mot svår sjukdom och död i covid-19.

Om att inte få välja vaccinsort

 • Vi erbjuder godkända vaccin till de individer vaccinet passar för. Som invånare kan du inte själv välja vilket vaccin du ska få.
 • Vårdcentraler tilldelas en begränsad mängd vacciner och därför finns det ingen möjlighet för personer att själva välja vilket vaccin man vill ha.
 • Det ger inget mervärde att välja vaccintyp. Alla vaccin är likvärdiga på så vis att de har en tillräcklig skyddseffekt och är säkra att använda till de målgrupper vi ger dem till.
 • Det går inte att ställa sig i ”kö” till något särskilt vaccin.

Biverkningar

 • Precis som andra läkemedel kan vaccin ge biverkningar.
 • Den vanligaste biverkningen är att du får en liten svullnad och blir röd kring stället där du fick sprutan. Man kan också få lite feber under några dagar eller en reaktion som påminner om sjukdomen som du fick vaccin mot. Det är också vanligt att inte få några biverkningar alls.
 • Det är väldigt ovanligt med allvarliga biverkningar av vaccin. Fördelarna med vaccinet måste vara större än riskerna för biverkningar för att vaccinet ska godkännas.

Astra Zenecas vaccin Vaxzevria

 • Astra Zenecas vaccin Vaxzevria skyddar effektivt mot sjukdom och död i covid-19. Det har god skyddseffekt för äldre.
 • Ingen över 65 år har fått de sällsynta biverkningarna och därför kan vaccinet tryggt fortsätta ges till personer över 65 år.
 • I Europa har Astra Zenecas vaccin getts i över 20 miljoner doser. Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) utredning visar att det inte finns ökad risk för blodproppar bland de äldre vaccinerade. Om du har haft en blodpropp av något slag, tar blodförtunnande medicin eller medicin för att förebygga blodproppar, kan du vaccineras med Astra Zenecas vaccin.
 • Det är en trygghet att biverkningar utreds ordentligt för att klargöra om det finns orsakssamband. Alla som vill vaccinera sig ska kunna känna sig trygga med det vaccin som erbjuds.
 • Europeiska läkemedelsmyndighetens (EMA) slutsats är att en ovanlig form av blodpropp (trombos) i kombination med låga halter av blodplättar (trombocytopeni) bör anges som en mycket sällsynt biverkning av vaccinet. Kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare. Detta har setts hos ett fåtal personer som är under 65 år. Symtomen förekommer i befolkningen även utan vaccination men är mycket ovanliga.
 • EMA:s bedömning är att nyttan med vaccinet fortsatt uppväger risken att drabbas av biverkningar. Vaccinet är effektivt för att förebygga covid- 19 och minska svår sjukdom och dödsfall.
 • Folkhälsomyndigheten har granskat EMA:s utredning, gjort en egen genomgång av den information som finns om de misstänkta biverkningarna och haft möten med experter i Sverige och andra länder. Bedömningen är att för personer som är 65 år och äldre är Astra Zenecas vaccin tryggt att använda och ger ett mycket gott skydd. För dem kan vaccinet fortsätta att användas.För yngre personer fortsätter pausen medan man undersöker om händelserna med blodproppar i kombination med blödning hos yngre personer är kopplade till vaccinet eller inte eftersom säkerheten går först.
 • Vaccinet stimulerar kroppens naturliga immunförsvar. Vaccinet fungerar genom att få kroppen att tillverka skydd (antikroppar och specialiserade vita blodkroppar) mot det virus som orsakar covid-19, vilket ger skydd mot covid-19. Vaccinet kan inte orsaka covid-19.